Extra informatie

Hieronder vindt u nuttige extra informatie. Deze informatie staat in documenten of op andere websites.

Vergoedingen en medische verklaringen

Als u naar de huisarts gaat, dan kost u dat geen geld. De verzekering vergoedt het bezoek. Andere dingen horen bij het ‘eigen risico’. Daarvoor moet u wel zelf betalen tot maximaal € 385,- voor heel 2021. Hogere kosten worden wel vergoed. Onder het eigen risico vallen bijvoorbeeld bloedprikken, foto’s, medicijnen en doorverwijzingen. De gemeente vergoedt soms hulpmiddelen, vervoer en andere zaken die niet bij de huisarts horen. Hoe dat precies zit, leest u op de  verwijswijzer voor Arnhem.

Wij verstrekken geen medische verklaringen. 

Thuisarts

Op internet vindt u veel informatie over gezondheid. Maar niet al die informatie is goed. Ga voor goede informatie over gezondheid naar thuisarts.nl. Kijk bijvoorbeeld op thuisarts.nl voor u naar de huisarts gaat. Dan weet u al meer over uw klacht.

Privacy

Vertelt u iets tegen de huisarts? Dan blijft dat geheim. De huisarts vertelt nooit zomaar iets door aan anderen. De huisarts moet soms wel informatie geven aan de apotheek, de huisartsenpost of het ziekenhuis. Dat gebeurt alleen met uw toestemming. Wilt u weten wat wij wel en niet doen met uw gegevens? Lees dan ons privacyregelement.

Klachten

Wij doen ons best voor u. Maar misschien bent u toch niet helemaal tevreden. Als u klachten heeft,  dan horen wij dat graag. Bespreek de klacht met een medewerker van de praktijk. Gaat dat niet of wilt u dat niet? Dan kun u hier uw klacht indienen. Meer informatie vindt u in het officiële klachtenreglement

Regels en afspraken

Op onze praktijk zijn regels. Zo is het verboden om te schelden of te schreeuwen tegen medewerkers. Schoppen, slaan en andere agressie kunnen echt niet. Lees hier de regels en afspraken op onze praktijk.